Adgang til jeres abonnement kræver...

Godkendelse af webservice-forespørgslen hos STIL.

Her godkender I, at elevernes progression vises til jer gennem Musikspillets Lærermodul.

Du skal bede skolens IT-ansvarlige, foretage godkendelsen.

 På denne side godkender skolens IT-ansvarlige forespørgslen.

På denne side godkender skolens IT-ansvarlige forespørgslen.