Hvorfor går figuren videre, når jeg slipper piletaserne?

Figuren går videre, fordi der er et ophold i kontakten til serveren.

Løsning: Tryk på en anden piletast for at ændre retning. Gentag dette til figuren reagerer.