Købet er underlagt følgende betingelser

Købet er underlagt følgende betingelser:

 

 

*TMG – Triangle Music Games

 

1.     Adgang til Musikspillet sker typisk via UNI-Login – medmindre produktet leveres som fil til download eller via anden platform.

 

2.     Musikspillet sælges via abonnementer.

 

3.     Et abonnement giver udelukkende køber adgang til den version af Musikspillet, der eksisterer online på www.musikspilet.dk medmindre andet er aftalt.

 

4.     Abonnementer er årlige og faktureres forud. Ved abonnementets udløb, forlænges det automatisk med en ny periode ud fra den til enhver tid gældende pris, hvis ikke abonnementet opsiges. Abonnementet kan kun opsiges skriftligt, med en måneds varsel til udløbet af abonnementsperioden. Opkrævning for gentegning af abonnement udsendes af *TMG til abonnenten i god til inden opsigelsesfristen udløber.

 

5.     Indholdet og brugen af Musikspillet er underlagt almindelige danske bestemmelser om ophavsret. Materialet må ikke kopieres eller distribueres - bortset fra eventuelle kopiark eller andet materiale, hvor der er gjort tydelig opmærksom på det. Hvis abonnementet opsiges, skal abonnenten slette alle downloadede filer, adgangskoder med mere fra alle brugeres udstyr.

 

6.  Alt indhold uploadet af brugeren er underlagt almindelige danske bestemmelser om ophavsret. Brugeren har pligt til selv at indhente tilladelser fra ejere og rettighedshavere. *TMG kan ikke drages til ansvar for brugerens overtrædelser af disse bestemmelser.

 

7.     Misbrug kan medføre krav om erstatning i henhold til dansk rets almindelige regler om erstatning. Ved misbrug kan *TMG hæve handlen uden varsel.

 

8.     *TMG kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle skader eller direkte eller indirekte tab som følge af brugen af det elektroniske produkt.

 

9.     *TMG yder support via mail. Kontakt os på info@musikspillet.dk.